<Tilbake

 

SAY IT WITH FLOWERS

 

Prosjektet ”Say it with Flowers” er en videreføring av ”hjerteserien” der jeg bevisst valgte en klisje som jeg ville forsøke å utfordre og fornye. Jeg har tatt velkjente blomsterformer og gitt dem et nytt ytre, der jeg i noen tilfeller ikler dem blondestoffer og blomsterdekor.
Metaforisk ønsker jeg her å forsterke det feminine i billeduttrykket.
Tematisk vil jeg prøve å uttrykke ulike sider ved menneskets eksistens ved å personifisere planten. For å forsterke dette uttrykket har jeg valgt å la enkeltstående blomsterformer kommunisere med betrakteren. Kanskje denne visuelle dialogen hadde vært nok, men jeg har ført den et steg videre i billedtittelen, og uten å være for konkret gir den en pekepinn om tankene jeg har gjort meg under arbeidet med bildet. Men intensjonen er ikke å stenge for andres tolkninger og opplevelser. Det er en vanskelig balansegang.
Blomsten har fra urgammel tid vært elsket for sin skjønnhet og rike symbolikk, bl.a assosieres den med helbredelse, magi, religion og kjærlighet. Urter og ville planter vekker interessante koblinger til kvinner, og det er betegnende at noen planter personifiseres gjennom kvinnenavn som for eksempel ”stemorsblomst” og ”marinøkleblom”. Mens ”forglemmegei” gir assosiasjoner mot kjærlighet og savn.   Og hvem har ikke plukket ”prestekragen” med formål ”elsker.. elsker ikke…”?  De fleste bruker folkelige navn på planter. Visste du forresten at det vitenskapelige navnet på prestekrage er Leucanthemum vulgare?
Blomster brukes (og misbrukes?) på så mange måter. De skal pynte, markere, skape stemninger og uttrykke følelser. Foruten å markere høytider og fest, fødsel og død er de ikke minst estetiske naturopplevelser. Bare for å nevne det, fins det rundt regnet 12 000 naturlig viltvoksende plantearter i Europa. Med andre ord omgir vi oss med blomster med uendelige variasjoner av former, farger og skjønnhet. Men betrakter vi dem nok? Eller tar vi dem for gitt? ”Say it with Flowers” inviterer deg til å åpne sansene for blomstens form og egenskap, og som nevnt gjerne metaforisk og poetisk.
Tulipanen, som er en av vårens første og mest trofaste budbringere, er tillagt symboler som rikdom og skjønnhet, forfengelighet og forgjengelighet. Tulipanmotivene mine i fire stadier, fra knopp til fullt utsprunget blomst, og har titlene : ”A touch of Spring”, “Every Day promises a new Tomorrow”, ”Almost Tomorrow” og ”In the Prime of Life”.
“Say it with Flowers” har også visse forbindelser med mine studier av slitasje i bybildet, der jeg prøver å fokusere på det estetiske som vi har så lett for å overse.